کمیته نقل و انتقالات

اعضای کمیسیون نقل و انتقالات دانشکده:


سرپرست دانشکده

معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی

مدیر آموزشی دانشکده

کارشناسان آموزشی مربوطه


این کمیته به منظور تصمیم گیر در خصوص نقل و انتقال دانشجویان داخل کشور در دانشکده ها تشکیل و نتایج به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام می گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
841
Powered by DorsaPortal