شورای تحصیلات تکمیلی

 
 

 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :


شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه های  وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه گسترش رشته فعالیتهای آموزشی مرتبط با تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه گام بردارد.

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

همکاری با معاون آموزشی دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب وزارتی
تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر در باره آنها
پیشنهاد طرحها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی
بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید و گسترش رشته های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
بررسی و اظهار نظر در باره مسائلی که توسط معاون آموزشی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع می شود.
بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
بررسی پیشنهادات تاسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید از دانشکده ها

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی:

1-دکتر مجتبی کیان مهر
2-دکتر مجتبی افشارنیا
3-دکتر رضا اسماعیلی
4-دکتر جهانشیر توکلی زاده
5-دکتر آرش حمزه ای
6-آقای علی دلشاد
7-آقای دکتر سید علی سجادی
8-آقای دکتر علی محمدپور
9-آقای دکتر مهدی مشکی
10-آقای دکتر محمد مطلبی
11-آقای دکتر موسی سجادی
12-آقای دکتر حسین عجم

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
544
Powered by DorsaPortal