شورای تحصیلات تکمیلی

 
 

 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه های  وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه گسترش رشته فعالیتهای آموزشی مرتبط با تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه گام بردارد.

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب وزارتی
2- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
3- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
4- بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
5- پیشنهاد طرحها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت تحصیلات تکمیلی
6- بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید و گسترش رشته های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
7- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط معاون آموزشی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع می شود.
8- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
9- بررسی پیشنهادات تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید از دانشکده ها

رئیس شورای تحصیلات تکمیلی: دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی: دکتر طاهره بلوچی (مدیر تحصیلات تکمیلی)

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی:

1- دکتر علیرضا محمدزاده (معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی)

2- دکتر محمود تقوی (معاون آموزشی دانشکده بهداشت) 

3- دکتر موسی سجادی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری)

4- دکتر شهلا خسروان (معاون تحقیقات و فناوری)

 

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
1137
Powered by DorsaPortal