گزارش عملکرد آزمایشگاه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسال 1390

گزارش عملکرد آزمایشگاه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسال 1390

1 – نمونه گیری از 2155 نفر نوزاد در طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان و شناسایی 3 مورد نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید.

2 – انجام 461  مورد آزمایش مشکوک به التور و شناسایی 10 مورد ناگ.

3 – انجام 1203  مورد آزمایش آب و شناسایی 58  مورد آلودگی به اشرشیاکولی و 11 مورد ناگ.

4 – بررسی میکروسکوپی 1462 مورد نمونه خلط از 537 نفر بیمار وتشخیص 38 لام مثبت و شناسایی 17 نفر مبتلا.

5 – نمونه گیری و ارسال 2 مورد مشکوک به سیاه سرفه و تایید 2 مورد ابتلا./
 نمونه گیری و ارسال 75 مورد مشکوک به آنفولانزا / 8 مورد مشکوک به سرخک

6 – تهیه و توزیع 605 محیط ترانسپورت التور بین کلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان.

7 – خرید آنتی سرم شناسایی ویبریوکلرا در ارتباط با آزمایشات التور در خرداد ماه سال 1390

8 – پیگیری خرید.انبارو توزیع کلیه کیتهای آزمایشگاهی مورد نیاز آزمایشگاههای تحت پوشش .

9 – شرکت در 3 دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت پیشگام ایرانیان سال 1390

10 – شرکت در اولین دوره برنامه کنترل کیفی خارجی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گشور.

11 – شرکت در طرح غربالگری دیابت جمعیت بالای 30 سال شهری سال 1390 – جمعیت تحت پوشش 26694 نفر// تعداد موارد غربالگری صورت گرفته 17000 نفر// ( نتایج حاصله : 806 نفر بیمار قبلی – شناسایی 113 مورد بیمار جدید و 120 مورد پره دیابتیک).

12 – انجام آزمایشات ید سنجی ادرار در جامعه آماری 240 دانش آموز مقطع ابتدایی.(نتایج ارزیابی: 1.66 % کمبود شدید /// 2.08 % کمبود متوسط /// 7.91 % کمبود خفیف /// 88.35 % نرمال )

13 - فعال سازی انجام آزمایشات معاینات شغلی رانندگان و کارگری در مرکز بهداشتی درمانی فیاض بخش.

14 – سرویس سالانه دستگاه سل کانتر آباکوس – مرکز بهداشتی در مانی الزهراء مند.

مرکز بهداشتی – درمانی شهید فیاض بخش .         SYSMEX K-800        15 _ سرویس و ریفربیش دستگاه سل کانتر 

تاریخ:
1391/03/30
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal