معرفی کارشناسان اداره نظارت بر درمان


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

 شماره تماس

 
 
آمنه پردل
 
 
کارشناس ارشد پرستاری
 
 
کارشناس پرستاری معاونت درمان

57220440
57223513-254

 
علی محمد رهبر
 
کارشناس پرستاری
 
کارشناس پرستاری معاونت درمان

57221875
57223513-252 

 
افسانه ذبیحی
 
کارشناس پرستاری
 
کارشناس اداره نظارت بر درمان

 57222674
57223513-261 

 
مرضیه کمالی
 
کارشناس ارشد پرستاری
 
کارشناس  اداره نظارت بر درمان

57229023
57223513-214 
 
 
میترا کاخکی
 
 
کارشناس پرستاری

 

کارشناس اداره نظارت بردرمان


57222674
57223513-261
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/02
تعداد بازدید:
91
Powered by DorsaPortal