بروشورها

انتشارات مرکز مشاوره دانشجویان
فهرست بروشورها و مطالب منتشر شده عبارت است از:
1صلنامه روانشناسی بینش شماره 1و2و3
2- نحوه ارتباط دانشجویان در محیط آموزشی
3- شیوه های مقابله با اضطراب امتحان
4- آشنایی با مرکز مشاوره دانشجویی جهت دانشجویان جدیدالورود
5- خنده
6- نکته هایی برای تبدیل روزهای کسل کننده به شادترین لحضات زندگی
7- تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشهای تقویت آن
8- مهارت قاطعیت یا جرأت ورزی
9- سازگاری با شرایط
10- با خطاهای شناختی بیشتر آشنا شویم
11- رموز در آغوش کشیدن زندگی آرام و لذت بخش
12- بررسی میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
13- بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی سال تحصیلی80-1379 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
14- کاهش استرس دانشجویان در زمان امتحانات   
15- روانشناسی میوه ای شخصیت 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/24
تعداد بازدید:
1430
Powered by DorsaPortal