همکاران مرکز

ax34
 
دکتر نجمه سادات حاجی وثوق
سمت : مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه
مقطع و رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی
شماره تماس : مستقیم 05157224051 - 05157225080  داخلی 188
 
 
 
 
    keramti
زهره خدادادی
سمت: کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روان سنجی
شماره تماس: مستقیم 05157224051 - 05157225080  داخلی 189
 
 
 
 
     keramti
دکتر فرناز شریفی
سمت: روانپزشک
مقطع و رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی
شماره تماس: مستقیم 05157224051 - 05157225080  داخلی 189
 

 
nopic
 
محمد قامتی
سمت: مشاور اداره و خوابگاه ناصری
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
شماره تماس: 05157224051
 
 
 
  
nopic
 
زهره جمالی
سمت: مشاور اداره و خوابگاه فجر
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
شماره تماس: 05157224051
 

 
 
nopic
 
نصرت سمایی
سمت: مشاور اداره و خوابگاه فجر
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
شماره تماس: 05157224051
 
 
 
 
nopic
 
حسین محسن زاده
سمت: کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی روانشناسی بالینی
شماره تماس: مستقیم 05157224051 - 05157225080  داخلی 189
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/05
تعداد بازدید:
4066
Powered by DorsaPortal