معرفی

 مدیریت امور دانشجویی:   
 مدیریت امور دانشجویى در راستاى اهداف معاونت  فرهنگی و دانشجویی مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتى جهت بهینه سازى فضاى زندگى و تامین حداقل نیازهاى اولیه براى تمامى دانشجویان نموده است. ‏تدارک و ارتقاء محیطى سالم جهت افزایش و بهبود فعالیتهاى ذهنى دانشجویان از ماموریت‌هاى اساسى امور دانشجویى مى‌باشد. امور دانشجویى اهداف زیر را براى انجام ماموریت خود انتخاب کرده است:
- تدارک و ارتقاء امکاناتى جهت رفع نیازهاى اولیه مانند غذا، بهداشت، ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهاى مختلف و بیمه براى فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگیریهاى مربوطه
- ایجاد تسهیلات لازم جهت برآوردن قسمتى از نیازهاى فرهنگى و علمى بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه در کلیه خوابگاههاى دانشگاه
- افزایش حس مسئولیت پذیرى و توسعه مهارتهاى شغلى و مشارکت دانشجویان از طریق کمک به کاریابى دانشجویان
- تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم‌گیریها و امور جارى از طریق تشکیل شوراهاى صنفى و ارتباط مستقیم با کلیه دانشجویان

 


مدیریت امور دانشجویى در راستاى اهداف معاونت دانشجویى و فرهنگى مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتى جهت بهینه سازى فضاى زندگى و تامین حداقل نیازهاى اولیه براى تمامى دانشجویان نموده است. ‏تدارک و ارتقاء محیطى سالم جهت افزایش و بهبود فعالیتهاى ذهنى دانشجویان از ماموریت‌هاى اساسى امور دانشجویى مى‌باشد. امور دانشجویى اهداف زیر را براى انجام ماموریت خود انتخاب کرده است:

- تدارک و ارتقاء امکاناتى جهت رفع نیازهاى اولیه مانند غذا، بهداشت، ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهاى مختلف و بیمه براى فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگیریهاى مربوطه

­- ایجاد تسهیلات لازم جهت برآوردن قسمتى از نیازهاى فرهنگى و علمى بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه در کلیه خوابگاههاى دانشگاه

- افزایش حس مسئولیت پذیرى و توسعه مهارتهاى شغلى و مشارکت دانشجویان از طریق کمک به کاریابى دانشجویان

- تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم‌گیریها و امور جارى از طریق تشکیل شوراهاى صنفى و ارتباط مستقیم با کلیه دانشجویان
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/20
تعداد بازدید:
1569
Powered by DorsaPortal