احکام صادره انضباطی

احکام صادره انضباطی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94
 
ردیف مشخصات دانشجو               نوع تخلف                 حکم صادره
1 دانشجوی خانم
*****90121
              توهین و فحاشی                 محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال به صورت تعلیقی
2 دانشجوی خانم
*****91128
              عدم رعایت موازین محرز شرعی در برخورد با نامحرم                 توبیخ کتبی و درج در پرونده
3 دانشجوی خانم
*****90121
              توهین و فحاشی                 محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال به صورت تعلیقی
4 دانشجوی آقا
*****90121
              نگهداری مشروبات الکلی                 محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
5 دانشجوی آقا
*****90221
              نگهداری مشروبات الکلی                 محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال به صورت تعلیقی و توبیخ کتبی با درج در پرونده
6 دانشجوی آقا
*****90221
              عدم رعایت شئون دانشجویی                 محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال به صورت تعلیقی و اخطار کتبی بدون درج در پرونده
 
شورای انضباطی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

1


دانشجوی خانم *****90121

توهین و فحاشی

محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال به صورت تعلیقی

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
948
Powered by DorsaPortal