معرفی امور خوابگاهها

امور خوابگاهها:

معرفی:
در راستای حفظ سلامت دانشجویان و ارتقای سطح علمی، اخلاقی، فکری و بهداشت تن و روان دانشجویان خوابگاههای دانشجویی اهمیت بسزایی در واحد دانشگاهی دارد.
فرایند پذیرش دانشجویان جدیدالورود پس از طی مراحل ثبت نام در دانشگاه و انتخاب واحد، با داشتن فرم تعهد محضری جهت درخواست خوابگاه به امورخوابگاهها مراجعه و نسبت به ثبت نام خوابگاه اقدام می نمایند. پس از تکمیل مدارک به خوابگاهها ی مورد نظر معرفی می شوند. (با توجه به ظرفیت خوابگاهها ، خوابگاه مختص به دانشجویان روزانه در حد ظرفیت خوابگاه می باشد و دانشجویان انتقالی، میهمان و بورسیه از اولویت برخوردار نمی باشند.)

اهم وظایف اداره امور خوابگاه ها:

•    اداره کلیه امور خوابگاه های دانشجویی
•    نظارت برحسن اجرای امور روزانه خوابگاه ها
•    نظارت براجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
•    تلاش برای ارتقاء توسعه کیفی و کمی خوابگاه ها
•    تأمین خوابگاه برای دانشجویان متقاضی غیر بومی
•    نظارت بر نگهداری اموال و ساختمان خوابگاه ها
 
شرح وظایف اداره امور خوابگاه ها:

    پذیرش و اسکان دانشجویان در خوابگاه شامل واگذاری اتاق، تحویل اموال و اتاق به دانشجو
•    در راستای حفظ سلامت دانشجویان و ارتقای سطح علمی، اخلاقی، فکری و بهداشت تن و روان دانشجویان خوابگاه های دانشجویی اهمّیت بسزایی در واحد دانشگاهی دارد.
•    برنامه ریزی بمنظور پذیرش و اسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاه ها، اعم از پسران و دختران در حد توان و امکانات خوابگاهی
•    نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه ها شامل خدمات، تاسیسات، امور اداری پرسنل تحت پوشش وارتباط و هماهنگی بر نحوه فعالیتهای تشکل های دانشجویی مستقر در خوابگاه ها
•    پیش بینی به موقع نیازهای خدماتی ، تاسیساتی، تعمیرات و اقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاه ها و هماهنگی با دفتر فنی دانشگاه در موارد خاص و موردنیاز
•    هماهنگی با مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان درجهت تقویت و تامین سلامت رفتاری، عاطفی و اجتماعی ساکنین
•    فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و در حد توان جهت اسکان دانشجویان
•    انتقال مشکلات خوابگاه ها به مسئولین جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
•    تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان و مشارکت آنان در اداره خوابگاه ها
•    ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی
تلفن داخلی:      179 و 181- 05157223028
 
شرح وظایف ناظمین خوابگاه:

•    نظارت بر حسن عملکرد تاسیسات و خدمات در خوابگاه ها
•    اسکان میهمانان فصلی در صورت امکان  
•    پیگیری مشکلات فنی اتاقها و همراهی با نیروی تاسیساتی تا رفع مشکلات
•    نظارت دقیق بر حضور و غیاب دانشجویان خصوصاً حضور و غیاب شبانه دانشجویان بطور مرتب و دقیق
•    بازدید عمومی روزانه ازطبقات خوابگاهها، گشت محوطه و نظارت دقیق بر وسایل و ثبت دقیق ورود و خروج وسایل
•    بر طرف نمودن موارد و مشکلات دانشجویی، کنترل تاخیرات و ثبت دقیق آن و انعکاس به مسئول امورخوابگاه ها
•    معرفی دانشجویان متخلف و مستنکف از قوانین و ضوابط موجود به اداره امور خوابگاه ها

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
1945
Powered by DorsaPortal