معرفی کارکنان

مسئول امور خوابگاههای دولتی:
نام: مهناز
نام خانوادگی: دباغ
تحصیلات: کارشناس مدیریت دولتی


شرح وظایف:
- نظارت بر عملکرد سرپرستان و ناظمه ها و توجیه آنها در مورد رعایت قوانین آیین نامه خوابگاهی
- هماهنگى کلیه امور خوابگاه ها با مدیریت دانشجویى
- برنامه ریزى براى شیفت کارى سرپرستان و ناظمه ها و خدمات و نظارت بر حسن انجام کار ایشان
- تصمیم گیرى جهت انجام بهتر مقررات خوابگاهى
- بازدید از خوابگاهها و بررسی مشکلات و نیازمندیهای خوابگاهها
- در خواست ملزومات مورد نیاز خوابگاه ها


مسئول اجرایی خوابگاهها دولتی:
نام: علی
نام خانوادگی: اسماعیلی اول
تحصیلات: کارشناس

شرح وظایف:
- مسئول امور اجرایی خوابگاهها:
- سرویس دهی به دانشجویان در کارآموزی تابستان مشهد مقدس
- تهیه وسایل رفاهی برای کلیه خوابگاههای دانشجویی
- سمپاشی خوابگاههای دانشجویی در تابستان و نوروز
- پیگیری مشکلات اساسی خوابگاهها وپیگیری تعمیرات
- پیگیری درخواست های مورد نیاز خوابگاهها از انبار
- انجام امور محوله از طرف معاونت دانشجویی و مدیریت های تابعه
- نظارت بر عملکرد سرپرستان و ناظمه ها و توجیه آنها در مورد رعایت قوانین آیین نامه خوابگاهی
- هماهنگى کلیه امور خوابگاه ها با مدیریت دانشجویى
- برنامه ریزى براى شیفت کارى سرپرستان و ناظمه ها و خدمات و نظارت بر حسن انجام کاری ایشان
- تصمیم گیرى جهت انجام بهتر مقررات خوابگاهى
- بازدید از خوابگاهها و بررسی مشکلات و نیازمندیهای خوابگاهها
- پیگیری و تهیه وسایل رفاهی و درخواست لوازم مورد نیاز خوابگاه های خودگردان از انبار
- سمپاشی خوابگاههای خودگردان دانشجویی در تابستان و نوروز
- پیگیری تعمیرات و مشکلات اساسی خوابگاههای خودگردان
- پیگیری، محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل،اجاره بها، قراردادها و قبوض و ...
- محاسبه و برآورد هزینه خوابگاه های خودگردان
- ثبت سیستمی و  بایگانی هزینه های خوابگاهی
- انجام امور محوله از طرف معاونت دانشجویی و مدیریت های تابعه
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/26
تعداد بازدید:
1394
Powered by DorsaPortal