نکاتی در مورد کارت تغذیه

آنچه باید بدانیم:
- ابتدا برای هر فرد کارت دانشجویی هوشمند صادر می گردد.
- دانشجو باید در حفظ و نگهداری این کارت نهایت دقت را به عمل آورده و از تا کردن و مخدوش نمودن کارت و تحویل کارت به دیگران خودداری نماید.
- صدور مجدد کارت مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است.
- هزینه صدور مجدد کارت به عهده فرد میباشد.
- در صورت استفاده دیگران از کارت شما، برابر مقررات رفتار خواهد شد.
- تحویل کارت در زمان تسویه حساب الزامی است.

مراحل صدور کارت مجدد:
-ارایه درخواست به معاون و یا مدیر دانشجویی فرهنگی
-واریز مبلغ 100000 ریال برای بار اول و 150000 ریال برای بار دوم به حساب 2178171619007 بنام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
* تا زمان صدور کارت مجدد، دانشجو یک هفته ژتون روز فروش تهیه خواهد نمود.


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
1038
Powered by DorsaPortal