وام ضروری

وام ضروری :
1 - وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می شوند، پرداخت می گردد.
2- دانشجویان می توانند پس از یک سال از شروع تحصیل و رعایت فاصله 12 ماه به شرح ذیل درخواست وام ضروری نمایند.
مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته مبلغ 10000000 ریال
مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته مبلغ 10000000 ریال
مقطع دکترای عمومی مبلغ 10000000 ریال
مقاطع دکترای تخصصی (ph.D) وتخصص ( دستیاران ) مبلغ 10000000 ریال
3- میزان وام ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده

می باشد.
4- پرداخت وام ضروری به دستیاران تخصصی طبق نظر شورای دانشجویی طی سه مرحله و متقاضیان حج عمره ، زیارت عتبات، دانشجویان سهمیه شاهد و ایثارگر و خانواده شهدا صرفاً یک مرحله اعطای سقف وام میباشد
تذکر: پس از اعلام امور دانشجویی جهت ثبت نام استفاده از وامهای مذکورتکمیل فرمهای امتیازبندی صورت می گیرد .
به دانشجویان واجد شرایط زیر ، علاوه بر وام ضروری با رعایت فاصله یکسال، تا دو برابر مبلغ پایه وام ضروری 5000000 ریال وام پرداخت می گردد.
- نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی ) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور.
- نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی ) المپیادهای فرهنگی دانشگاه های کشور.
- نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی ) مسابقات ورزشی بین المللی وجهانی دانشجویی.
- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور.
- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی..
- نفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزی وعلوم پایه
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/03
تعداد بازدید:
998
Powered by DorsaPortal