وام تحصیلی و مسکن

وام تحصیلی و مسکن :

ثبت نام از کلیه دانشجویان متقاضی و افتتاح شماره حساب مربوطه جهت واریز وام براساس اطلاعیه های صادره از این اداره.

1- پرداخت وام تحصیلی و مسکن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می باشد.

2- میزان وام تحصیلی به دانشجویان مجرد ماهیانه 1900000 ریال و متأهل ماهیانه 4250000 ریال که بصورت ترمی پرداخت می گردد.

3- میزان وام مسکن به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 1500000 ریال و متأهل 3000000 ریال(وام مسکن شامل دانشجویان شبانه نمی شود)

4- میزان حق اولاد ماهیانه به ازای هر فرزند 500000 ریال (حداکثر تا سه فرزند)

5- به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگات کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی گیرد.

6- میزان وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد.

تذکر: پرداخت وامهای مذکور بصورت ترمی محاسبه می گردد که نیمسال اول 4 ماه و 15 روز و نیمسال دوم 5 ماه و 15 روز می باشد.همچنین از همه تسهیلات به میزان 4درصد کارمزد کاسته می شود.

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/03
تعداد بازدید:
1349
Powered by DorsaPortal