فقط کار نکنید!

فقط کار نکنید!

فقط کار نکنید!
ارنست رادرفورد دانشمند مشهور نیوزلندی، شب هنگام وارد آزمایشگاه خود در دانشگاه منچستر شد و دید که یکی از دانشجویانش هنوز پشت دستگاه نشسته و کار می کند!
رادرفورد با تعجب از او پرسید: این وقت شب اینجا چه کار می کنی؟
دانشجو پاسخ داد: استاد دارم کار می کنم.
رادرفورد پرسید: پس روز چه کار می کنی؟!
دانشجو به امید تحسین استاد پاسخ داد : روزها هم کار می کنم.
چهره رادرفورد در هم فرو رفت و بعد از لحظه ای سکوت، به دانشجویش گفت : گوش کن پسر ، پس تو کی فکر می کنی؟

\r\n

لازمه رشد، تفکر است.
(هلن کلر)

تاریخ:
1396/07/15
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal