معرفی واحد نظارت بر دارو

معرفی اداره نظارت بر دارو


نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا حسینی
سمت: مسئول اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
سمت: دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)
شماره تماس: 57221920-051
و 14-57223513-051(داخلی 305)


نام و نام خانوادگی: طیبه پورباقر
سمت: کارشناس کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)
سمت: مسئول اداره دارو سموم
شماره تماس: 57221920-051
و 14-57223513-051(داخلی 305)
آدرس پستی: گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – معاونت غذا و دارو - اداره نظارت بر دارو
پست الکترونیکی: Drugoffice@gmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1391/11/18
تعداد بازدید:
751
Powered by DorsaPortal