سایت های مرتبط

آدرس سایتنام سایت
http://fdo.behdasht.gov.ir سازمان غذا و دارو ایران
http://www.fda.gov اداره غذا و دارو آمریکا
http://www.who.int سازمان بهداشت جهانی
http://www.fdo.org سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
http://www.hbi.ir وزارت بهداشت و درمان ایران
http://www.isiri.org سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
http://www.pharmacos.eudra.org/f3/cosmetic سایت اتحادیه اروپا در خصوص مواد آرایشی و بهداشتی
http://www.ctfa.org سایت ایالات متخده آمریکا در خصوص مواد آرایشی و عطری
http://www.hs-sc.gc.ca/hesc.sesc/cosmetics/index.php سایت کشور کانادا در خصوص مواد آرایشی و عطری
http://www.nicnas.gov.au/australia/cosmetics.asp?docver سایت کشور استرالیا در خصوص مواد آرایشی
http://www.jcia.org سایت کشور ژاپن در خصوص مواد آرایشی
http://www.foodhaccp.com سایت اطلاعات ایمنی غذا
http://www.qcmagazine.ir سایت ماهانه کنترل کیفیت
http://www.inchem.org سایت اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
http://www.reading.ac.uk سایت افزودنی های غذایی در اتحادیه اروپا
http://www.codexalimentarius.net سایت کدکس الیمنتاریوس
تاریخ به روز رسانی:
1391/03/08
تعداد بازدید:
5277
Powered by DorsaPortal