پرسنل اداره آزمایشگاه مواد غذایی


 Untitled مسئول بخش میکروبی:

آقای مهندس عبدالصالح نجار


سابقه کار:

رزومه

مسئول بخش شیمی

خانم مهندس  مژگان حاجی زاده


سابقه کار:


رزومه

 Untitled
 
 
مسئول بخش آنالیز دستگاهی:

خانم مهندس مریم رمضانی


کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی(گرایش شیمی موادغذایی)
سابقه کار: - کارشناس آزمایشگاه شیمی وبیوشیمی - کارشناس آزمایشگاه سلولی-مولکولی

رزومه
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
870
Powered by DorsaPortal