واحد فنی و نظارت واحد نظارت بر دارو


معرفی همکاران
نام و نام خانوادگی : طیبه پورباقر
سمت : مسئول بررسی نسخ
آدرس پستی: گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – معاونت غذا و دارو
پست الکترونیکی: Drugoffice@gmu.ac.ir
شماره تماس: 57221920-051                نمابر: 57221919-051
شرح وظایف واحد فنی و نظارت
1. نظارت بر کیفیت سرویس دهی داروخانه ها و شرکتهای توزیع دارو و داروخانه های مراکز آموزشی و درمانی از طریق سرکشی های مرتب به آنها وکوشش در برطرف کردن خواستهای آنها و راهنمایی مسئولین مربوطه در انجام وظایف محوله
2. نظارت بر نحوه انبارداری، داروخانه های خصوصی و دولتی و شرکتهای دارویی
3. نظارت و بازرسی از شرکتهای توزیع دارو به منظور کنترل نحوه توزیع دارو بر اساس سهمیه تعیین شده ، شرایط نگهداری دارو در انبار ، حضور مسئول فنی و نحوه حمل و نقل داروها
4. بازرسی از سایر مکانها در صورت لزوم با همکاری اداره اماکن و نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیربط
5. بازرسی از بیمارستان ها و درمانگاه ها در خصوص وضعیت دارویی و داروسازی
6. نظارت بر مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی
7. Recall (جمع آوری داروهای تایید نشده) و اطلاع رسانی و نظارت بر عدم عرضه داروهای قاچاق و تقلبی و فاقد مجوز
8. همکاری با مراجع قضایی و انتظامی  در امر مبارزه با قاچاق دارو
9. جلوگیری از دخالت  افراد فاقد صلاحیت در امور مرتبط با دارو
10.  رسیدگی به شکایات و تخلفات دارویی جهت ارسال به کمیسیون ماده 11 مراجع قضایی و وزارت متبوع
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
569
Powered by DorsaPortal