امور بازنشستگی

Untitled Document

کارشناس : مهدی سپاهـی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس: 57223513 داخلی 362 
 

امور بازنشستگی یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه است که با انجام وظایف زیر در خدمت همکاران و بازنشسته های محترم می باشد:

 1- برقراری حقوق بازنشستگی همکاران (هیأت علمی و غیرهیأت علمی) و اصلاح حقوق بازنشسته های سال های قبل

     2-  برقراری حقوق وظیفه وراث همکاران متوفی

     3-  بررسی مدارک و پرداخت کمک هزینه های فوت و ازدواج به شاغلین و بازنشسته ها

     4-  برقرای و قطع کمک هزینه اولاد و عائله مندی برای همکاران بازنشسته

     5-  انجام امور مربوط به انتقال سوابق خدمت غیررسمی با توجه به درخواست همکاران

     6-  صدور احکام همکاران محترم طرحی، متخصص و پیام آور بهداشت

     7-  بررسی و نامه نگاری جهت پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی همکاران محترم بازنشسته

     8-  انجام سایر امور محوله به صلاحدید مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه

 

آیین نامه اجرایی بند خ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه 

دستورالعمل نحوه اجرای بند (الف) ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 / 11 / 1395 در صندوق بازنشستگی کشوری 

 
   
 

 
 
 
 لینک های مرتبط :
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
2059
Powered by DorsaPortal