امور نقل و انتقالات

کارشناس : سیدمحمدجواد مجتبـوی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت

تلفن تماس : 57222334 داخلی 373

 

واحد نقل و انتقالات یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه است که با انجام وظایف زیر در خدمت همکاران محترم می باشد:

1 - دریافت و بررسی درخواستهای انتقالی ماموریت خروجی و ورودی کارکنان در سامانه نقل و انتقالات   http://transfer.behdasht.gov.ir/ و انجام ارجاعات سامانه ای جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

    2 - ارسال دعوتنامه برای مدیران جهت شرکت در کمیته نقل و انتقالات

    3 - ارجاع درخواست کارکنانی که با انتقال آنها موافقت گردیده به دانشگاه مقصد و انجام مکاتبات مربوط به انتقال یا ماموریت

    4- صدور حکم ماموریت یا انتقال ورودی یا خروجی پس از تائید انتقال یا ماموریت

    5- دریافت درخواست های مرخصی بدون حقوق پرسنل و صدور حکم مرخصی

    6- انجام امور مربوط به ماموریت های آموزشی ، صدور حکم ماموریت آموزشی و در صورت نیاز هماهنگی جهت تمدید ماموریت آموزشی

    7- صدور ابلاغ تعیین محل خدمت جهت کارکنان مامور یا انتقال ورودی و ابلاغ تعیین محل خدمت جهت جابجایی درون سازمانی کارکنان

 
                                                                    
 
                                                              

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/15
تعداد بازدید:
2828
Powered by DorsaPortal