همکاران

 
 

نام و نام خانوادگی: مهدی حسنی 

 پست سازمانی: مسئول نقلیه

شماره تماس: 57226512-051                   داخلی: 383
 

 
 

 

 

 
 
 

نام و نام خانوادگی: رضا باقری

 پست سازمانی: کارپرداز(مسئول تدارکات)

شماره تماس: 57226512-051     داخلی: 384

 
 

 

 
 
 

نام و نام خانوادگی: حجت معلمی

 پست سازمانی: مسئول انبار

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 271

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: پریسا جمالی

 پست سازمانی: مسئول خدمات اداری

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 229

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: عصمت حیدری رهنی

 پست سازمانی: مسئول سامانه اطلاعات پرسنلی

شماره تماس: 57223513-051     داخلی: 346

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: مهدی گوهری

 پست سازمانی: نامه رسان

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 229

 
 
  
 
 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل اسماعیلی

 پست سازمانی: مسئول تاسیسات 

شماره تماس: 57223518-051      داخلی:285  

 
  
 

نام و نام خانوادگی: مرتضی رضا نژاد

پست سازمانی: کارشناس امور رفاهی

شماره تماس: 57220439-051 داخلی:385

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
2402
Powered by DorsaPortal