دبیرخانه و بایگانی

 

از واحد های زیرمجموعه مدیریت منابع انسانی که کارکردن با اتوماسیون دانشگاه، چارگون 4، چارگون 5 و شبکه دولت از جمله وظایف کارکنان آن می باشد.کارکنان به همراه مختصری از مسئولیت های آنان در این واحد به شرح ذیل معرفی می گردند.

عبدالله مروجی
بایگان 
 

بایگانی نامه ها و بخشنامه ها
کدگذاری بخشنامه ها و تفکیک و بایگانی آن ها
برگ شماری پرونده ها
ثبت و بایگانی مرخصی های کارکنان
انجام امور مربوط به بیمه ها
تشکیل پرونده جهت نیروهای جدیدالاستخدام و طرحی و...

 
 
پریسا جمالی
مسئول خدمات اداری دبیرخانه مرکزی
 ارسال ، دریافت و ثبت و ارجاع مکاتبات حوزه ریاست، معاونت توسعه و ... از اتوماسیون وزارت.

انجام امور مربوط به مکاتبات دفتر حقوقی اعم از ثبت و صدور تعهدنامه محضری افراد ، دادنامه ، تخلفات ، ارجاعات داخلی و ...

ثبت و صدور ماموریت پرسنل

ارسال ، دریافت ، ثبت و ارجاع نامه های کلیه واحدهای دانشگاه در شبکه دولت

انجام مکاتبات داخلی حوزه ریاست، معاونت توسعه، اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و انجام ارجاعات داخلی این مکاتبات

پیگیری جهت الکترونیکی شدن کلیه مکاتبات دانشگاه و همچنین مکاتبات وصولی ادارات با دانشگاه

انجام امور مکاتبات واحدهای معاونت توسعه و ارجاعات این مکاتبات ، تکمیل پیوست ، تکمیل مراجع و ..

پیگیری مکاتبات ارسال به واحدهای مختلف وزارت و تحویل گردش نامه به کارشناس مربوطه

پیگیری امور مربوط به تغییر نام و یوزر کاربردی پرسنل دبیرخانه واحدهای دانشگاه در اتوماسیون چارگون ، از وزارت

کم کردن حجم اکثر نامه های ارسالی به وزارت(بدلیل محدودیت موجود در حجم مکاتبات ارسالی )

تکمیل سوابق و پیوست ها و لینک نمودن مکاتبات اشاره شده در نامه های دریافتی کارتابل

 
مهدی گوهری
متصدی امور دبیرخانه و نامه رسان

ارسال و دریافت نامه های کلیه واحدها

ارسال نامه های محرمانه به ادارات و معاونت ها

پیگیری نامه های ارسالی و پستی

ارسال فکس واحدها و دریافت فکس

پاکت نویسی و آدرس نویسی نامه ها و بسته بندی و ثبت در دفاتر مخصوص جهت ارسال به پیوست

ثبت نامه های بایگانی

دریافت و توزیع بسته های پستی همکاران در تمام قسمت های دانشگاه و توزیع آن

 
 
 
سمیه جعفری
ماشین نویس معاونت توسعه 
 ثبت صادره و ارجاع:

نامه های اداری مربوط به استان (دیوان محاسبات، استانداری، ...) و سایر ادارات شهرستان، مأموریت ها، ثبت قراردادها، متمم ها، تسویه حساب های همکاران و ...

ثبت وارده و ارجاع:

برگه های مرخصی استعلاجی و استحقاقی همکاران، نامه های درخواست اقلام همکاران، درخواست های برقراری حق اولاد، عائله مندی، درج مدرک، سوابق خدمت و ... همکاران

تعهدنامه های محضری، ضمانت نامه های بانکی، نامه های شرکت در مناقصه، نامه های فیزیکی شرکت ها و پیمانکاران مانند در خواست پرداخت صورت وضعیت، مفاصا حساب، حسن انجام کار و ...

دریافت و ثبت نامه ها از شبکه دولت

ثبت نامه های فیزیکی از دفتر ریاست محترم و دفتر معاون محترم توسعه

تایپ کلیه نامه های اتوماسیون و غیر اتوماسیون

کار با سامانه رصد و کارا

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
161
Powered by DorsaPortal