درباره معاونت پژوهشی دانشگاه

درباره معاونت پژوهشی دانشگاه
dr mehrabi baharارتباط با رئیس دانشگاه

روسای دانشگاه از سال 1357 تا کنون
Koala
آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خیابان دانشگاه - ساختمان قرشی
ساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

دکتر مصطفی مهرابی بهار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  رزومه

C.V

      متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی دانشگاه
( استاد)

 

 ارتباط با رئیس دانشگاه

روسای دانشگاه از سال 1357 تا کنون
آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خیابان دانشگاه - ساختمان قرشی
ساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

 تلفن تماس : 38413007-


 تلفن تماس : 38413007- برای دانلود فرم کلیک کنید...

ساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضویساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی
تاریخ:
1395/09/23
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal