مشخصات امكانات رفاهي ارائه شده توسط دانشگاه صنعتي اروميه از تاريخ 10/4/91 لغايت 20/6/91

مشخصات امكانات رفاهي ارائه شده توسط دانشگاه صنعتي اروميه از تاريخ 10/4/91 لغايت 20/6/91

جهت مشاهده مشخصات امكانات رفاهي دانشگاه اروميه به صفحه اسكان مراجعه نماييد.

تاریخ:
1391/04/22
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal