اطلاعيه استفاده همكاران از استخر شناي سرپوشيده مجموعه ورزشي شهيد رجائي

اطلاعيه استفاده همكاران از استخر شناي سرپوشيده مجموعه ورزشي شهيد رجائي

با پيگيري كميته رفاه دانشگاه و حمايتهاي رياست و معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه امكان استفاده همكاران از استخر شناي سرپوشيده مجموعه ورزشي شهيد رجائي فراهم گرديد .
هر ساله با حمايتهاي رياست محترم و معاون محترم توسعه مديريت ومنابع دانشگاه كميته رفاه براي رفاه حال پرسنل محترم اقدام به عقد قرارداد با يكي از مجموعه هاي ورزشي جهت استفاده از استخرشناي آن مجموعه مينمايد ، كه امسال اين قرارداد با مجموعه ورزشي شهيد رجائي با مديريت محترم آموزش و پرورش شهرستان از تاريخ 1/2/91 به مدت 6 ماه منعقد گرديد .
پرسنل محترم همراه با خانواده خود مي توانند براساس برنامه تنظيم شده از استخر شنا استفاده نمايند.
1 – خانمها : دوشنبه هر هفته  از ساعت 16 الي 18
2 – آقايان : سه شنبه هر هفته از ساعت 21 الي 23

تاریخ:
1391/04/22
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal