اولین جلسه کارشناسان نظارت و پایش عملکرد ستاد دانشگاه در سال97

در تاریخ 25/04/97 اولین جلسه کارشناسان امور مالی ستاد در محل مدیریت امور مالی دانشگاه

در تاریخ 25/04/97 اولین جلسه کارشناسان امور مالی ستاد در محل مدیریت امور مالی دانشگاه با مدیریت جدید امور مالی دانشگاه،آقای ناصریان برگذار گردید .

بعد از ارائه شرح وظایف هر یک از کارشناسان در واحد مربوطه و تبادل نظر بین آنها ، مواردی مطرح گردید که به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفت.

-          صرفه جویی در مصارف برق

-          رسیدگی اموال و انبارها

-          سامانه ستاد – تفاهم نامه

-       هرگونه قرارداد سپرده و سایر کسورات آن طی چک جدا واریزگردد

-       پیگیری ایجاد مکان جدید برای بایگانی اسناد مالی.

تاریخ:
1397/05/20
تعداد بازدید:
964
منبع:
Powered by DorsaPortal