رسالت

«مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت» به عنوان یک مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، بر اساس اندیشه جستجوگری علمی در مسیر توسعه سلامت و عدالت اجتماعی وظیفه خود می داند :
با جلب مشارکت آگاهانه مردم از طریق توسعه دانش و بینش افراد با رویکرد تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه و در راستای برنامه های توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران تلاش نماید و متعهد می گردد: با پی جویی مشارکت روز افزون دانشگاه و مردم ، توان دانشگاه را بیش از پیش در اختیار جامعه قرار داده، توسعه فردی و خود شکوفایی مردم را تسهیل بخشد و کاربرد نتایج تحقیقات را تضمین نماید و درهای دانشگاه را بر روی ایده های بکر و افراد خلاق و نوآور جامعه به منظور بهبود بهره وری و اثر بخشی خدمات بگشاید.
این مرکز در مشارکت با مردم وفادار مانده، حق مالکیت ایده و فعالیت آنان را پاس می دارد و بدین ترتیب مشارکت آنان را روز افزون و عمیق می سازد. ما در این مرکز هر روزه در تکاپوی توسعه توانمند سازیهای مردم و جامعه و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت هستیم و با استفاده از دانش روز و ابزارهای نوین و مناسب و بسیج منابع موجود و جستجوی منابع جدید در راستای نیل به عدالت اجتماعی ، به این تلاش، پویایی و استمرار می بخشیم.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
1532
Powered by DorsaPortal