ارزشها

ارزشهایی که چراغ راه هدایت ما می شوند، از این قرارند : 

* بهترین بودن در همه زمینه ها 
* پای بندی مداوم به اصول اخلاقی و صفات معنوی و پاس داشت روابط انسانی و سازمانی 
* تامین بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ذی نفعان ( مردم، محققین، نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شریک در بخش سلامت) در مداخلات مبتنی بر پژوهش در جهت ارتقاء سلامت 
* توانمند سازی مردم در راستای اثر گزاری روز افزون آنان بر روند تغییرات اجتماعی و سرنوشت خویش 
* تامین مالکیت معنوی و مادی مشارکت کنندگان در نتایج پژوهش 
* اولویت نگری در انجام تحقیقات  بر اساس ظرفیتهای محلی با توجه به هنجارهای اجتماعی و فرهنگ جامعه 
* صبر و بردباری ، رعایت کرامت و حرمت انسانها و اصول اخلاق  در پژوهش 
* تلاش در انتقال مدیریت و رهبری تحقیق به جامعه 
* برقراری ارتباط و همکاری با سایر مراکز و سازمانهای مشابه 
* رعایت اصول مستند سازی ، اطلاع رسانی ، شفافیت  و پاسخگویی در فعالیتهای مرکز و با صراحت اعلام می نمائیم : 
ما در برابر شهری که در آن قرار گرفته ایم ( گناباد ) احساس مسئولیت اجتماعی می کنیم  و در مورد همه افراد این جامعه و یا هر جامعه دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن پای بگذاریم، چنین احساسی خواهیم داشت.

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
1503
Powered by DorsaPortal