اعضای مرکز

ax34 آقای مرتضی جوشنی
سمت: کارشناس آموزشی وپژوهشی مرکز
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 175
 پست الکترونیک:m.joshani@chmail.ir
رزومه: google scoler
keramti خانم صدیقه عربی 
سمت: کارشناس مجله
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 158
پست الکترونیک: sedighe.arabi@yahoo.com
gmu-bagherzade خانم دکتر تکتم پیکانی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 132
پست الکترونیک:paykani@gmail.com
رزومه:دانلود رزومه                                     رزومه: google scholar
 
 
 
 
 
nopic
 خانم وجیهه آرمان مهر
سمت: پژوهشگر
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 172
پست الکترونیک: varmanmehr@gmail.com 
nopic
 آقای امین غلامی مندی
سمت: متصدی دبیرخانه و بایگانی مرکز تحقیقات
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 170
پست الکترونیک: gholami.mendi60@gmail.com 
nopic
 خانم فرخنده خشنود
سمت: صفحه آرای مجله
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 158
پست الکترونیک: f.khoshnoud72@yahoo.com 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/08
تعداد بازدید:
2124
Powered by DorsaPortal