چهارمین برنامه "رادیو سالمندان"

-
در اپیزود چهارم به موضوع «سالمندان و ورزش در دوران قرنطینه» پرداخته شده که زیر نظر ناظر علمی خانم "دکتر لیلا صادق مقدم" دارای مدرک کارشناسی ارشد روان پرستاری و دکتری سالمندشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شده است.

در این برنامه با دو نفر از سالمندان گنابادی در باب موضوع "سالمندان و ورزش" گفت و گو شده؛ همچنین در این برنامه نکاتی برای ورزش سالمندان در منزل بیان گردیده است.

گویندگان این برنامه "سعید خیاط کاخکی" و "حسام دولت آبادی" و نویسنده متن هم "متینه خوشخو کاخکی" بوده که توسط "سعید خیاط کاخکی" تنظیم و تدوین شده است.
 
 
 
Multiple format audio example
پخش آنلاین پادکست
تاریخ:
1399/04/03
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal