شورای مرکزی

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.


وظایف شورای مرکزی :
1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته

2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

4. تعیین نوع واحد های زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

5. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

 

نام و نام خانوادگی

دانشجو (رشته تحصیلی)

فاطمه سنچولی (واحدکارگاه ها)

دانشجوی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

حمیدرضا نیازکار (واحد پژوهش)

دانشجوی دکتری پزشکی

فاطمه خانی (واحد جستجوی مقالات)

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

علی نسیمی (واحد همایش ها)

دانشجوی دکتری پزشکی

متینه خشخو (واحد آموزش)

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

امیررضا راد (واحد تالیف و ترجمه)

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

آیدا کریمیان (واحد فصل نامه)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

آتنا رفیعی (واحد فن آوری و اطلاعات)

دانشجوی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

زهرا صادقی، امیررضا صبوری (واحد خبرنامه و اطلاع رسانی)

دانشجویان کارشناسی هوشبری و مهندسی بهداشت محیط

نسیبه سعادتی فر (واحد سایت و سامانه)

دانشجوی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

محمدرضا مجیدی (واحد نوآوری و اختراعات)

دانشجوی دکتری پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/08
تعداد بازدید:
1162
Powered by DorsaPortal