سال 1399

 
   
مقالات
 

ردیف

عنوان

تاریخ چاپ

دانلود

1

COVID-19 Infection in Iranian Children: A Case Series of 9 Patients

4/1/2020

دانلود

2

acute Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-c Rhesus Antibody in a Patient With Subdural Hematoma: A Case Report Emphasizing the Shortcoming of Spin Cross-Match

4/1/2020

دانلود

3

The effects of a supportive-educational intervention on women with type 2 diabetes and diabetic peripheral neuropathy: a randomized controlled trial

4/20/2020

دانلود

4

Relationship between health literacy and lifestyle of patients at risk and with chronic obstructive pulmonary disease

5/28/2020

دانلود

5

The effect of foot reflexology in the fourth stage of labor on postpartum hemorrhage and after pain: Study protocol for a randomized controlled trial

6/26/2020

دانلود

6

A 35-Day Old Infant with COVID-19

8/1/2020

دانلود

7

تاثیر سیستم اتوماتیک و بازیابی وسایل و تجهیزات مصرفی بر فرایند گردش کار در اورژانس بیمارستان حضرت رسول تهران در سال 1397

اردیبهشت 1399

دانلود

8

مقایسة زمان شروع بیحسی ایجادشده با دو غلظت و حجم متفاوت لیدوکائین در بیحسی منطقه ای داخل وریدی اندام فوقانی

فروردین و اردیبهشت 1399

دانلود

9

ارتباط ذهن آگاهی با اهمال کاری پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی

بهار 1399

دانلود

 
طرح های پژوهشی 
 

ردیف

کد طرح

تاریخ

عنوان

کد اخلاق

1

CRDU/99/1

7

1

99

بررسی تغییرات و مقایسه نتایج آزمایشگاهی بیماران مبتلابه بیماری کووید- 19 بستری‌شده در بیمارستان علامه بهلول : یک مطالعه مورد-شاهد - شهر گناباد در سال 99-1398

IR.GMU.REC.1399.005

2

CRDU/99/2

10

1

99

تأثیر بیماری‌های زمین‌هایی در علائم بالینی ، پاراکلینیکی و پاسخ به درمان در بیماران مبتلابه کووید- 19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1399-1398 یک مطالعه مورد- شاهد

IR.GMU.REC.1399.006

3

CRDU/99/3

12

1

99

بررسی ارتباط گروه خونیRH و ABO با ابتلای به بیماری کووید- 19 : یک مطالعه مورد-شاهد

IR.GMU.REC.1399.007

4

CRDU/99/4

18

1

99

در (IVIG) بررسی میزان اثربخشی ایمونوگلوبولین تزریقی مقایسه با قرص کلترا( لوپیناویر.ریتوناویر) در بهبود بیماران 19 : یک مطالعه COVID- مبتلابه عفونت حاد تنفسی کارآزمایی بالینی

IR.GMU.REC.1399.009 / IRCT20200418047116N1

5

CRDU/99/5

23

1

99

نوزاد پسر 35 روز مبتلابه کروناویروس 2019 پذیرش‌شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.013

6

CRDU/99/6

25

1

99

بررسی میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ارتباط آن با سطح اضطراب و رعایت بهداشت فردی در ارتباط با کرونا در زنان باردار شهرستان گناباد

IR.GMU.REC.1399.015

7

CRDU/99/7

25

1

99

ارزیابی اثربخشی قرص ملاتونین به‌عنوان درمان کمکی در 19 : یک کارآزمایی بالینی دو سو کور COVID- بیماران مبتلابه تصادفی کنترل‌شده با پلاسبو

IR.GMU.REC.1399.016 / IRCT20200408046988N1

8

CRDU/99/8

27

1

99

بررسی شدت بیماری در بیماران قطعی و محتمل و مشکوک مبتلابه covid 2019 تحت درمان با ARBیا ACE inhibitor بستری در بیمارستان بهلول گناباد در سال 98-99

IR.GMU.REC.1399.018

9

CRDU/99/9

3

2

99

بررسی فاکتورهای پیش‌بینی کننده پیش‌آگهی بیماران مبتلابه19 COVID مراجعه‌کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 99 - 1398

IR.GMU.REC.1399.021

10

CRDU/99/10

9

2

99

تأثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلابه کووید -19 بستری در بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.023

11

CRDU/99/11

22

2

99

تأثیر آموزش مهارت‌های خود مراقبتی به روش هنر درمانی در برابر بیماری کرونا بر اضطراب و آگاهی کودکان بین 8-4 سال شهرستان گناباد سال 1399

IR.GMU.REC.1399.030

12

CRDU/99/12

23

2

99

ارزیابی اثربخشی آموزش‌های پس از ترخیص و رعایت آنها در بیماران مبتلابه بیماری کووید 19 مرخص شده از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.031

13

CRDU/99/13

15

4

99

مقایسه اثربخشی آموزش به روش چندرسانه‌ای و بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در ارائه خدمات مرتبط با کوید19 در بارداری، زایمان و شیردهی در شهر گناباد در سال 1399

IR.GMU.REC.1399.068

14

CRDU/99/14

2

6

99

پیش‌بینی احتمال سقوط سالمندان بستری در بخش‌های بیمارستان علامه بهلول گنابادی با استفاده از مقیاس هانز جابکینز

IR.GMU.REC.1399.069

15

CRDU/99/15

26

5

99

مقایسه تأثیر اسپری اپسوم سالت و کمپرس گرم مرطوب بر میزان عارضه انفیلتراسیون، فلبیت و درد ناشی از راه وریدی محیطی در کودکان

در حال پیگیری

16

CRDU/99/16

15

4

99

بررسی میزان بیان ژن‌های miR-223 و miR-21 در خون بیماران مبتلابه بیماری درماتیت سبورئیک در مقایسه با کنترل سالم

در حال پیگیری

17

CRDU/99/17

2

6

99

نقش زیست‌نشانگرها در پیش‌آگهی کووید-19

در حال پیگیری

18

CRDU/99/18

   

99

نگرش کادر درمان به علل بروز، گزارش دهی و راهکارهای بهبود خطاهای پزشکی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399

در حال پیگیری

19

CRDU/99/19

   

99

بررسی شیوع مصرف دخانیات و نگرش نسبت به آن در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در سال 1399

در حال پیگیری

20

CRDU/99/20

   

99

تأثیر آموزش از طریق پادکست انگیزشی بر میزان وابستگی به نیکوتین در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول

در حال پیگیری

21

CRDU/99/21

   

99

بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلابه درماتیت سبورئیک مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول در سال 1399 " توسط مجریان طرح

در حال پیگیری

22

CRDU/99/22

   

99

مقایسه اثر آترواستاتین خوراکی با لوسیون موضعی آن در درمان درماتیت سبورئیک: کار آزمایی بالینی تصادفی

در حال پیگیری

23

CRDU/99/23

   

99

مقایسه اثربخشی دمیار هوشمند الکترونیک با دمیارهای مرسوم در بهبود پارامترهای اسپیرومتری و تست بررسی بیمارای مزمن انسدادی ریه (COPD Assessment Test) در بیماران مبتلابه بیماری مزمن انسدادی ریه

در حال پیگیری

24

CRDU/99/24

   

99

مرور سیستماتیک در رابطه با تظاهرات پوستی بیماری کووید19

در حال پیگیری

25

CRDU/99/25

   

99

مرور حیطه‌ای در رابطه با کنترل عفونت مرتبط با کرونا ویروس 19

در حال پیگیری

 
 
 
 
 
 
                         خلاصه مقالات
 
  
                               پایان نامه ها
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/08
تعداد بازدید:
696
Powered by DorsaPortal