معرفی

معرفی آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
طرح کلی آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد بر اساس سیاست های کلان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در سال 1397 در برنامه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار گرفت. این مرکز ارائه خدمات خود را از سال 1397 در پردیس دانشگاه و در ساختمان دانشکده پزشکی آغاز نمود. این واحد به منظور تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته، اقدام به تهیه دستگاه ها، تجهیزات پیشرفته و بستری مناسب جهت استفاده اعضای هیئت علمی، پزوهشگران و دانشجویان نموده است. تهیه و خرید تجهیزات و دستگاه های پیشرفته، دقیق و به روز آزمایشگاهی، از طریق شرکت ها و سازندگان معتبر داخلی و بین المللی سرلوحه اقدامات این واحد بوده است. در عین حال، این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی به کلیه مراکز پژوهشی و آموزشی دانشگاه و خارج از آن می باشد.
آزمایشگاه مرکزی تحقیقات در راستای تقویت زیر ساختار پژوهش و تأمین نیاز طرح های تحقیقاتی کشور و به منظور توسعه و تقویت و استفاده بهینه از آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و جهت نیل به این اهداف، تاسیس شده است:
ماده 1-اهداف
ارائه خدمات و افزایش بهره وری برای تأمین نیازهای پژوهشی در امر توسعه و تسهیل تحقیقات علوم پزشکی کشور
ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تحقیقات علوم پزشکی کشور براساس نیاز واقعی
تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
استاندارد نمودن آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی
ایجاد ساختار برای آزمایشگاه های تحقیقاتی موجود با رویکرد شبکه ای با توجه به بند «ج» ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه
ارائه سرویس های تخصصی و فوق تخصصی برای کمک به انجام طرح های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشگاهی اعم از اعضای هیئت دانشجو و کارمندان در تمام مقاطع

- فراهم شدن مکانی برای ارتباط و همکاری بین کلیه گروه های آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه

- تعبیه وسایل، دستگاه ها و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی در این محل به منظور استفاده کلیه گروه های بالینی و پایه

- سرویس دهی به سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی موجود در جنوب کشور به صورت خرید خدمت.
ماده 2- منابع انسانی آزمایشگاه مرکزی تحقیقات عبارتند از:
رئیس آزمایشگاه
شورای اجرایی و راهبردی آزمایشگاه
شورای علمی و فنی آزمایشگاه
شورای تخصصی آزمایشگاه
مسئولین آزمایشگاه
دبیرخانه آزمایشگاه

ماده 3- اعضای شورای اجرایی و راهبری آزمایشگاه
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
مدیر پژوهشی دانشگاه
سه عضو هیئت علمی دانشگاه
مسئولین آزمایشگاه‏ها

ماده 4-وظایف شورای اجرایی و راهبری آزمایشگاه
بررسی و تصویب خط مشی آزمایشگاه
تصویب مفاد همکاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
بررسی و تصویب نیازهای تجهیزاتی اعضای آزمایشگاه
تعیین نحوه توزیع اعتبارات مربوط به خرید تجهیزات
تصویب دستورالعمل های اجرایی
بررسی مشکلات تجهیزاتی و نیروی انسانی اعلام شده توسط اعضای آزمایشگاه و ارائه راهکار مناسب

ماده 5- اعضای شورای تخصصی آزمایشگاه
رئیس آزمایشگاه
مدیر پژوهشی دانشگاه
9 نفر عضو هیئت علمی به پیشنهاد رئیس های دانشکده‏ها و مراکز تحقیقاتی (دانشکده پزشکی 2 نفر، دانشکده پیراپزشکی 3 نفر، پرستاری 1 نفر، بهداشت 1 نفر، مراکز تحقیقات 1 نفر)
تبصره: حداقل 2 برابر سهمیه توسط روسای دانشکده پیشنهاد و توسط معاونت تحقیقات اعضاء اصلی انتخاب می شوند.

ماده 6 –وظایف شورای علمی و فنی آزمایشگاه
تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی مورد نیاز اعضاء آزمایشگاه
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های فنی آزمایشگاه
ارائه پیشنهادات به شورای راهبری جهت ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاه
طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی در زمینه های مورد نیاز برای اعضای آزمایشگاه
بررسی پیشنهادات و مشکلات فنی اعلام شده توسط اعضای آزمایشگاه و ارائه راهکار مناسب
ماده 7- دبیرخانه آزمایشگاه
در معاونت تحقیقات و فناوری مستقر بوده و وظیفه هماهنگی و سازماندهی، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فعالیت های آزمایشگاه را عهده دار می باشند.

ماده 8- راه‏های تامین منابع مالی آزمایشگاه
اعتبارات ارزی و ریالی (قابل تخصیص توسط ستاد وزارت بهداشت)
اعتبارات ارزی و ریالی (قابل تخصیص توسط دانشگاه ها)
اعتبارات قابل جذب از منابع غیردولتی شامل بخش خصوصی، مؤسسات بین المللی و کمک های مردمی
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/27
تعداد بازدید:
3151
Powered by DorsaPortal