امور هیئت علمی


 

امور هیئت علمی یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه است که با انجام وظایف زیر در خدمت همکاران محترم می باشد:

1- انجام امور استخدام اعضای محترم هیئت علمی 

2- صدور حکم و بروزرسانی احکام اعضای محترم هیئت علمی (ترفیع پایه – ارتقاء مرتبه و ...)

3- انجام امور مربوط به قانون خدمت پزشکان و پبراپزشکان

4- انجام امور مربوط به متعهدین خدمت پزشکان و پبراپزشکان (متعهدین خدمت هیئت علمی)

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/19
تعداد بازدید:
358
Powered by DorsaPortal