امور تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان

 

کارشناس : مهران محمودزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت دولتی

شماره تماس: 14-57223513 داخلی 367

آدر س ایمیل : mahmoudzadeh.m@gmu.ac.ir

 

امور تبدیل وضعیت استخدامی یکی از واحدهای زیرمجموعه امور استخدام در مدیریت منابع انسانی دانشگاه است که با انجام وظایف زیر در خدمت همکاران محترم می باشد:

 

1- تهیه، تنظیم و آماده سازی پرونده همکاران محترم غیرهیئت علمی، از لحاظ، زمان استحقاق تبدیل وضعیت (پیمانی به رسمی آزمایشی، و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی).

2- دریافت درخواست ها، و بررسی مدارک و مستندات همکاران متقاضی تبدیل وضعیت، و تطبیق آن ها با قوانین و دستورالعمل های مربوطه.

3- تهیه، تنظیم و آماده سازی پرونده همکاران محترم ایثارگر، از لحاظ استحقاق تبدیل وضعیت، و زمان آن.

4- ارائه مشاوره به همکاران محترم غیر هیئت علمی، در خصوص انتخاب نوع صندوق بازنشستگی، در زمان تبدیل وضعیت.

5- مکاتبه با نهادها و سازمان های ذیصلاح ازجمله، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... ؛ جهت استعلام وضعیت ایثارگری 5% و 25% متقاضیان تبدیل وضعیت .

6- هماهنگی و اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های تبدیل وضعیت، و برنامه ریزی طبق آنها، جهت صدور احکام تبدیل وضعیت .

7- محاسبه فواصل خدمتی و مدت خدمت انجام شده همکاران به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی.

8- صدور احکام مربوط به تبدیل وضعیت، از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی، و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.

9- بررسی پرونده همکاران محترم پیمانی و رسمی آزمایشی، معرفی، و مکاتبه با گزینش جهت تبدیل وضعیت .

10- معرفی همکاران محترم بخش غیر دولتی (شرکتی ها) به گزینش، در بدو استخدام و زمان تمدید قرارداد همکاری.

11- جمع آوری آمار سالانه تعداد همکاران شرکتی، و اطلاعات مربوط به قرارداد آنها، جهت بارگزاری در سامانه سیناسا .

     

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/19
تعداد بازدید:
369
Powered by DorsaPortal