اصل رازداری

اصل رازداری:
برخی از افرادی که به مرکز مشاوره مراجعه میکنند دوست ندارند کسی از آمدن آنها به این مرکز اطلاع داشته باشد و یا در جریان صحبتهای آنها با مشاور قرار گیرد. بدیهی است تا به کسی اعتماد نکنیم نمی توانیم مسائل یا رازهای درونی خود رابا او در میان بگذاریم.درخواست  محرمانه ماندن اطلاعات حق طبیعی همه مراجعین ماست.
یادآور می شویم که رازداری اولین اصل مهم در حرفه مشاوره است بدین معنا که صحبتهای شما در جلسه مشاوره با هر محتوا و مفهوم محرمانه باقی میماند و فقط در ارتباط با خود شما به کار گرفته میشود. یادداشتهای مشاور در ضمن جلسه و پروندهای که برای شما تشکیل می شود صرفاً برای کمک به خود شما و استفاده از آنها در جلسات بعدی و پیگیری مراحل مشاوره به کار برده می شود.
پرونده های این مرکز در محل محفوظی نگه داشته شده و هیچ ارتباطی با پرونده اداری شما در دانشگاه ندارد. سیستم آموزشی دانشگاه به هیچ عنوان مطلع نیست که چه افرادی به مرکز مشاوره مراجعه می نمایند و حتی برای کمک های آموزشی به دانشجویان بایستی خود آنان به آموزش اعلام نمایند که مشکل داشته اند و پرونده دارند و ... در واقع استعلام آموزش از مرکز مشاوره ، پس از نیاز و درخواست خود شماست.
قوانین رازداری حرفه ای روانپزشکی و روانشناسی در سراسر دنیا یکسان است و در مرکز مشاوره نیز به دقت رعایت می گردد. تنها مسائل فاجعه باری مثل خودکشی و دیگرکشی است که می توانند مرزهای این رازداری را در نوردند.
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/18
تعداد بازدید:
340
Powered by DorsaPortal