کمیته ارزشیابی EDO دانشکده پیراپزشکی

 
 اعضای کمیته:
 
  1.  دکترعلیرضا عطاردی (رئیس کمیته)
  2. دکتر جعفرحاجوی (دبیر کمیته)
  3. دکتر سید حسین ابطحی (عضو)
  4. دکتر محمد حسن مینوئیان (عضو)
  5. دکتر کوکب بصیری مقدم (عضو)
  6. دکتر محمد کشتکار (عضو)
  7. دکتر آرش حمزه ای (عضو)
  8. آقای حامد منصوری (منشی و عضو)
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
443
Powered by DorsaPortal