حیطه های آموزشی و پژوهشی

Research Line

Health Psychology

Scale Development

Women's Health

Health Literacy

 

دکتر مهدی مشکی

برنامه ریزی و مداخلات آموزشی پیشگیری و درمان دیابت

دکتر حسین روحانی

کاربرد استفاده از الگوها و نظریه های آموزش بهداشت در پژوهش

بیماری های واگیر و غیر واگیر

سواد سلامت در گروه های سنی و جمعیتی مختلف

مصرف دخانیات در گروه های سنی و جمعیتی مختلف

مطالعات کیفی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر علیرضا جعفری

ارتقای سلامت زنان، سلامت روانی و اجتماعی، ارتقای فعالیت بدنی و پیشگیری و کنترل سرطان

دکتر میترا دوگونچی

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/25
تعداد بازدید:
258
Powered by DorsaPortal