نمیسال اول سال تحصیلی 1401-1400

طرح درس اساتید نیمسال اول 1401-1400
 
* دکتر محمد کشتکار
1-اصطلاحات پزشکی در رادیولوژِی   مشاهده 
2-بهداشت پرتوها   مشاهده
3- حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان   مشاهده
4-فیزیک ام آر آی    مشاهده
5- فیزیک پزشکی    مشاهده
6- فیزیک تشخیصی    مشاهده
 
 
* آقای مجید زمانی
1-آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی    مشاهده
2- ایمونوهماتولوژی    مشاهده
3-خون شناسی 1    مشاهده
 
 
* خانم فاطمه پولادخای
1-اطفال    مشاهده
 
 
*دکتر بصیری مقدم
1-  اخلاق حرفه ای    مشاهده
2-پرستاری سالمندان- اتاق عمل    مشاهده
3- اسکراب و سرکولر    مشاهده
4- اصول پرستاری دانشجویان هوشبری     مشاهده
5- اصول و فنون مهارت های بالینی دانشجویان اتاق عمل     مشاهده
6- روش تحقیق     مشاهده
7- مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی    مشاهده
 
* دکتر سارا محمدی 
1- مکانیک جامدات    مشاهده
2- فیزیک عمومی پرتوشناسی      مشاهده
3- فیزیک عمومی بهداشت محیط     مشاهده
4- رادیوبیولوژی1     مشاهده
5-ترمودینامیک و انتقال حرارت     مشاهده
 
*دکتر بتول محمدیان
1-فوریت های اتاق عمل    مشاهده  
2- فوریت های پزشکی 2    مشاهده
3-  مدیریت      مشاهده
4- نشانه شناسی و معاینات بالینی   مشاهده
 
 
1-بیوشیمی پزشکی 1 علوم آزمایشگاهی      مشاهده
2-بیوشیمی پزشکی 2 علوم آزمایشگاهی      مشاهده
3-بیوشیمی مقدماتی علوم تغذیه                  مشاهده
4-بیوشیمی مولکول و سلول                      مشاهده
5- هورمون شناسی رشته پزشکی              مشاهده
 
 
*دکتر جعفر حاجوی 
1- ایمنی شناسی بالینی- گروه پزشکی           مشاهده
2- تئوری ایمنی شناسی پرستاری ترم 2        مشاهده
3- تئوری ایمنی شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ترم 3       مشاهده
4-عملی ایمنی شناسی پرستاری ترم 2          مشاهده
5-عملی ایمنی شناسی علوم آزمایشگاهی ترم 3              مشاهده
 
*دکتر میلاد خراسانی
1-بیوشیمی پزشکی 2       مشاهده
2- شیمی عمومی علوم آزمایشگاهی      مشاهده
 
 
 *دکتر علیرضا عطاردی
1-طرح درس فناوری اطلاعات ارشد آموزش بهداشت         مشاهده
2-طرح درس فناوری اطلاعات ارشد آموزش مامایی و بهداشت باروری 1          مشاهده
3-طرح درس فناوری اطلاعات ارشد پرستاری و سلامت سالمندی، ارشد سلامت جامعه 1         مشاهده
4-طرح درس فناوری اطلاعات ارشد پرستاری ویژه وداخلی جراحی 1-1              مشاهده
5- طرح درس فناوری اطلاعات کارشناسی پرستاری - ترم 1            مشاهده
 
 *دکتر علیرضا محمدزاده
1-بهداشت عمومی 3         مشاهده
2-بهداشت محیط ترم 1      مشاهده
3-علوم آزمایشگاهی 5     *کار آموزی گروه اتاق عمل
 1- کارآموزی ترم 3 رفتار در اتاق عمل       مشاهده
2- کارورزی ترم 7اتاق عمل                    مشاهده
 
 
*آقای حسین نوری
 1- انگل شناسی اتاق عمل ترم 1          مشاهده
2-آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی ترم 2 پرستاری         مشاهده
3- آزمایشگاه میکروب شناسی ترم یک بهداشت عمومی           مشاهده
4-آزمایشگاه باکتریولوژی وانگل شناسی ترم یک اتاق عمل       مشاهده 
 
 
 
 *خانم آذر عرب  خزاعی
1-بهداشت در اتاق عمل             مشاهده 
2-تکنولوژی جراحی اعصاب     مشاهده 
3-زبان اتاق عمل                    مشاهده
4-زبان هوشبری                    مشاهده
5-تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران         مشاهده
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/10
تعداد بازدید:
265
Powered by DorsaPortal