کارگاه های برگزار شده در سال 99

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارگاه های برگزار شده در سال 99

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزار شده

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

گروه هدف

لیست شرکت کنندگان

 

 

 

1

 

افزایش میزان رویت پژوهش ها در سطح بین الملل

 

تاریخ کارگاه : 99/06/12

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

مجتبی ازقندی

میثم داستانی

سمیه پاک نژاد

 

فایل آموزشی 1

فایل آموزشی 2

فایل آموزشی 3

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

2

 

 معرفی و نحوه جستجو در پایگاه

پاب مد 

 

 تاریخ کارگاه : 99/06/11

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

3

 

 معرفی پورتال، موجودی کتابخانه دیجیتال و نحوه جستجوی منابع

 

 تاریخ کارگاه : 99/06/02

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/05
تعداد بازدید:
1334
Powered by DorsaPortal