1398/10/11

برگزاری جلسه تدوین نقشه راه معاونت آموزشی دانشگاه

     
سومین جلسه کمیته تدوین نقشه راه معاونت آموزشی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 8 دی ماه سال جاری در محل اتاق معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید. جناب آقای دکتر کیان مهر معاون محترم آموزشی دانشگاه ضمن قدردانی از اعضای کمیته تدوین نقشه راه دانشگاه جهت حضور و مشارکت در جلسات این کمیته، گفت امروز ثمره تلاش اعضای کمیته تدوین نقشه راه دانشگاه، محور تمام فعالیت های آینده دانشگاه است. در این راستا در جلسه ای که با حضور اعضاء و تسهیلگران کمیته تدوین نقشه راه برگزار گردید ابتدا رسالت نقشه راه و محورهای اصلی تدوین و تعیین شدند و درادامه لیست پروژه های ارسال شده از سوی دانشکده ها و سایر واحد ها در حوزه معاونت آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تعیین پروژه های اصلی مقرر گردید در جلسات آتی این کمیته، نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های هر پروژه مورد بررسی قرار گیرد.
تعداد بازدید:
520
Powered by DorsaPortal