1399/08/14

کسب رتبه دانشجویان پرستاری دانشگاه در جشنواره اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی کشور (اتا)

 موفقیت دانشجویان دانشکده پرستاری در جشنواره اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی کشور در تحقق پاسخگویی اجتماعی-اتا

دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، موفق به حضور در جمع 9 ایده برتر کشوری در جشنواره سراسری مجازی " اتا " اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی، با ارائه ایده رادیو سالمندان شدند. در این جشنواره که در تاریخ 1399/09/07 به صورت مجازی و حضوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور جناب آقای دکتر حق دوست معاونت محترم وزارت بهداشت و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، گروه رادیو سالمندان دانشگاه علوم پزشکی گناباد که شامل سه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، یک دانشجوی کارشناسی پرستاری به همراه سرکار خانم دکتر صادق مقدم استاد راهنمای طرح بودند، ارائه نهائی خود را در حضور رئیس دانشکده پرستاری جناب آقای دکتر محمدپور، جناب آقای دکتر سجادی معاونت محترم آموزشی دانشکده پرستاری، سرکار خانم دکتر صادق مقدم معاونت محترم پژوهشی دانشکده پرستاری و استاد راهنمای پروژه و جناب آقای دکتر بصیری مقدم مدیر محترم EDC و مسئول محترم دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به صورت مجازی در این جشنواره ارائه دادند. در پایان دکتر محمدپور ضمن تقدیر از این تلاش ارزشمند ضمن بیان هرگونه مساعدت و حمایت ممکن از طریق دانشکده پرستاری، بر ضرورت استمرار و تنوع کمی و کیفی این فعالیت شاخص تأکید نمود.
تعداد بازدید:
209
Powered by DorsaPortal