تاریخچه مرکز

فعالیت مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با هدف حمایت از ایده های محصول محور مبتنی بر نوآوری و بالفعل نمودن پتانسیل های علمی، کشاورزی و صنعتی موجود در سطح شهرستان از زمستان 1391 آغاز گردید. در این راستا، مرکز اقدام به انعقاد تفاهم نامه با صنایع فعال منطقه، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی در سطح شهرستان جهت بهره گیری از فضای فیزیکی، خدمات مشاوره ای و تجهیزات آزمایشگاهی برای استفاده محققین نمود. در ادامه فعالیتهای انجام شده، پیرو مصوبات هفتاد و یکمین اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور کاربرگ درخواست راه اندازی و تأسیس مرکز رشد این دانشگاه به معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ارسال گردید. سپس جهت پیگیری و امکان سنجی این درخواست، کارشناسان محترم کمیته اجرایی طرح های کلان ملی فناوری تجهیزات پزشکی در مورخه 20/10/91 از مراحل تأسیس مرکز رشد فناوری دانشگاه بازدید نمودند. متعاقب بازدید این تیم ارزشیابی و اعلام نظر مثبت آنها در این خصوص، در نهایت در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 23/2/1392 با تأسیس مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد موافقت بعمل آمد. بلافاصله مرکز فعالیت های خود را شروع نمود و هم اکنون در راستای رسالت و اهداف خود فعالیت می نماید. 
تاریخ به روز رسانی:
1392/12/03
تعداد بازدید:
525
Powered by DorsaPortal