پذیرش در مرکز


1- تکمیل فرم درخواسـت پذیــرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد

2- بررسی فرم درخواست توسط رئیس مرکز و پذیرش اولیه طرح در صورت تأیید

3- ارسال طرح فناورانه به متخصصین مربوطه جهت داوری

3- برگزاری جلسه دفاع و بررسی پرونده توسط شورای مرکز

4- عقد قرارداد و اخذ ضمانت های لازم جهت ورود به دوره رشد مقدماتی در صورت کسب مجوز از شورای مرکز

4- تخصيص خدمات اداری، آموزشی، مشاوره ای و کارگاهی به واحدهای فناور توسط مرکز

5- ارایه گزارش پیشرفت واحد هر ماه یکبار توسط واحدهای فناور

6- تهیه نمونه اولیه و انجام تست های مورد نیاز

7- تكميل طرح تجاري و تیم کاری توسط واحدهای فناور مستقر در دوره پیش رشد

8- ارزیابی روند فعالیت واحدهاي فعال در دوره پیش رشد جهت حضور متقاضي در دوره رشد توسط شوراي مركز رشد و صدور مجوز استقرار در دوره رشد و یا اخراج واحد از مرکز

9- ارایه گزارش پیشرفت واحد هر سه ماه یکبار توسط واحدهای فناور

10- دستیابی به دانش فنی جهت تولید محصول به صورت نیمه صنعتی و صنعتی

11- فروش محصول در سطح تجاری 

nemodar
تاریخ به روز رسانی:
1392/12/06
تعداد بازدید:
777
Powered by DorsaPortal