تعهدات واحدهای فنآور

×      اعضاي واحد فناوری در طول دوره استقرار موظف به حضور فعال در مرکز و تلاش در جهت رفع معايب طرح خود هستند.

×      واحد فناوری موظف است گزارش پيشرفت کار و انجام فعاليت‌ها را هر ماه يکبار در دوره پیش رشد و هر سه ماه یکبار در دوره رشد کتباً به مرکز ارائه نمايد.

×      واحد فناوري موظف به حفظ و نگهداري تمام اموالي است که توسط مرکز در اختيار او قرار مي‌گيرد و همچنين مسئول هرگونه عيب و نقصاني است که به آن اموال وارد مي‌شود.

×      تمام فعاليت‌هاي واحد فناوري بايد مطابق با استانداردها و مقررات فني و ايمني مربوطه انجام پذيرد.

×      واحد فناوري متعهد است از انتقال و افشاي اطلاعات مربوط به مرکز و ساير واحدهاي فناوري و گروه‌هايي که در مرکز مستقر هستند خودداري و جلوگيري نمايد.

×      واحد فناوري حق اجاره و عاريه و واگذاري هرگونه حقي که در اين مرکز دارد به ديگري يا شريک کردن ديگري در اين حق را ندارد.

×      واحد فناوري متعهد است تغييرات در سهامداران و ميزان سهام و زمينه‌هاي اصلي فعاليت واحد اجرايي و تغييرات در ترکيب ارکان تصميم‌گيرنده را به مرکز گزارش دهد.

×      واحد فناوري متعهد است شرايط را براي بازديد و بررسي پيشرفت کار و رعايت مقررات و آئين‌نامه‌هاي مرکز و نظارت بر پرداخت‌ها و هزينه‌ها توسط مرکز فراهم کند.

×      در صورت خروج واحد فناوري به هر دليل از مرکز، هيچگونه حقي در مورد محل استقرار و امکانات مرکز و ساير موارد مورد انتفاع براي واحد فناوري وجود ندارد.

×      واحد فناوري ملزم به رعايت مقررات و قوانين حاکم و نيز ضوابط و آيين نامه‌هاي مرکز است.

×      واحد فناوري موظف است صحت کليه مدارک و اسناد و اطلاعات ارائه شده به مرکز را تائيد نماید..
تاریخ به روز رسانی:
1394/02/20
تعداد بازدید:
455
Powered by DorsaPortal