اهداف

هسته اصلى فرآيند حركت به سوى يك اقتصاد رقابتى، ايجاد بخش خصوصى، توسعه كارآفرينى و ايجاد شركت هاى كوچك و متوسط (SMEs) مى‌باشد. اين فرآيند جدا از حمايت مالى نيازمند زمينه‌اى براى آموزش، انتقال دانش و ايجاد زير ساختار شغلى براى تشويق بيشتر توسعه كارآفرينى و رشد مشاغل كوچك است.
در واقع آموزش و مشاوره  باعث توانمندى نيروى انسانى موجود شده و موفقيت‌هاى آتى را تضمين مى‌نمايد، آموزش و مشاوره باعث بينش و بصيرت عميق‌تر، دانش و معرفت بالاتر و توانايى و مهارت بيشتر كارآفرينان  براى اجراى وظايف محوله، شده و در نتيجه موجب نيل به هدف‌هاى سازمانى با كارايى و ثمربخشى بهتر و بيشتر است. در همين راستا در مركز رشد دانشگاه کارگاه های آموزشی- عملی و مرتبط با كسب مهارت‌هاى كارآفرينى و بازار كار و برنامه های مشاوره براى واحدهای فناور مستقر در مركز رشد، اعضای هیئت علمی و دانشجویان و کارشناسان دانشگاه تدوين شده است. 
تاریخ به روز رسانی:
1394/02/22
تعداد بازدید:
456
Powered by DorsaPortal