اساتید مشاور گروه پرستاری و فوریت های پزشکی

 
لیست اساتید مشاور دانشکده پرستاری- رشته های پرستاری و فوریت های پزشکی تا نیم سال دوم تحصیلی 1401-1400

ردیف

نام خانوادگی

نام

رشته دانشجویان

مقطع

سال ورود

1

منصوریان

محمدرضا

پرستاری

کارشناسی

971a

2

عیسی پور

مهدی

پرستاری

کارشناسی

971b

3

بصیری مقدم

مهدی

پرستاری

کارشناسی

972

4

رستمیان

مرتضی

پرستاری

کارشناسی

981a

5

رجب زاده

صدیقه

پرستاری

کارشناسی

981b

6

مقیمیان

مریم

پرستاری

کارشناسی

982a

7

صادق مقدم عباسپور

لیلا

پرستاری

کارشناسی

982b

8

پورفاطمی

علی

پرستاری

کارشناسی

991a

9

نوری

رضا

پرستاری

کارشناسی

991b

10

ایرانی

حسن

پرستاری

کارشناسی

992a

11

نجفی

سمانه

پرستاری

کارشناسی

992b

12

فانی

معصومه

پرستاری

کارشناسی

14001a

13

گوهری

صدیقه

پرستاری

کارشناسی

14001b

14

دانشفر

مجید

پرستاری

کارشناسی

14002a

15

ابراهیمی

نجمه

پرستاری

کارشناسی

14002b

16

محمدپور

علی

پرستاری داخلی- جراحی

کارشناسی ارشد

951

961

971

981

991

14001

17

عجم زیبد

حسین

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

961

971

981

991

14001

18

امیری

معصومه

پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد

951

961

971

981

991

14001

19

سجادی

موسی

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

951

961

971

981

991

14001

20

صادق مقدم عباسپور

لیلا

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

991

14001

21

بلوچی

طاهره

پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد

14001

22

بلوچی

طاهره

فوریت پزشکی

کاردانی

992

23

مردانه

جلال

فوریت پزشکی

کاردانی

14002

24

عطاردی بیمرغی

علیرضا

'فوریت های پزشکی

کارشناسی ن

992

25

فلاح

هاشم

'فوریت های پزشکی

کارشناسی ن

14002

           
 
 
         دانلود فایل اساتید مشاور دانشکده پرستاری نیم سال اول 1400-1399 
 
 
 
 
  
اساتید محترم مشاور در نیم سال اول تحصیلی  98-97
 

‏کارشناسی پرستاری

سال ورودی

نام و نام خانوادگی اساتید مشاور

1.

 پرستاری

971

آقای دکتر موسی سجادی

2.

پرستاری

961

آقای علی دلشاد

3.

پرستاری

951

آقای علی پور فاطمی

4.

پرستاری

941

آقای دکتر جعفر حاجوی

5.

پرستاری

962

خانم مریم عشقی زاده

6.

پرستاری

952

آقای حسن ایرانی

7.

پرستاری

942

خانم دکتر مریم مقیمیان

8.

پرستاری

932

آقای دکتر مهدی بصیری مقدم

 

کارشناسی ارشد پرستاری

سال ورودی

نام و نام خانوادگی اساتید مشاور.

9.

پرستاری-داخلی جراحی

971

آقای دکترعلی محمد پور

10.

پرستاری-داخلی جراحی

961

آقای دکتر محمد مجلی

11.

پرستاری-داخلی جراحی

951

آقای دکترعلی محمد پور

12.

پرستاری-داخلی جراحی

941

آقای دکترعلی محمد پور

13.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

971

آقای دکتر محمد مجلی ‏

14.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

961

خانم معصومه امیری

15.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

951

خانم معصومه امیری ‏

16.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

941

آقای دکتر‏ آرش حمزه ای

17.

پرستاری –سلامت جامعه

971

خانم دکتر شهلا خسروان

18.

پرستاری –سلامت جامعه

961

خانم معصومه امیری

19.

پرستاری –سلامت جامعه

951

خانم دکتر شهلا خسروان

20.

پرستاری –سلامت جامعه

941

آقای دکتر محمد رضا منصوریان

21.

پرستاری – سالمندی

971

آقای دکتر حسین عجم

22.

پرستاری – سالمندی ‏

961

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

 
 
 
 

 اساتید محترم مشاور گروه پرستاری در نیمسال اول 97-96

ردیف

رشته

استاد مشاور

ورودی

1

کارشناسی پرستاری 

علی دلشاد

961

2

کارشناسی پرستاری 

مریم عشقی زاده

962

3

کارشناسی پرستاری 

حسن ایرانی

952

4

کارشناسی پرستاری 

علی پورفاطمی

951

5

کارشناسی پرستاری  مریم مقیمیان 942
6

کارشناسی پرستاری 

ملیحه سلطانی

941

7

کارشناسی پرستاری 

مهدی بصیری

932

8

کارشناسی پرستاری 

دکترموسی سجادی

931

 

     

9

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری  دکترشهلا  خسروان 921

10

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه محمد رضا منصوریان 941
  کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه  معصومه امیری  961
  کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه 
دکترشهلا خسروان   931
   کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی دکترعلی محمدپور   931

11

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی دکترعلی محمدپور 941

12

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه
دکتر آرش حمزه ای 941
13 کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دکتر محسن صاحبان 931

14

ارشد سالمندشناسی
دکتر حسین عجم
961

15

ارشد سالمندشناسی
دکتر صادق مقدم
961

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/24
تعداد بازدید:
1699
Powered by DorsaPortal