چارت

 چارت سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری
 
 
 
 
رضا نوری
 
 
سرپرست کمیته تحقیقات 
 
 
 
 رضا قربانی نوقابی
 
 
دبیر کمیته تحقیقات
 
 
 
 فرزانه بدیعیان
 
 
واحد سایت و سامانه
 
 
 
 
 تورج بروجردی
 
سهیل عباسی 
 
 
 واحد کارگاه ها
 
 
 
 مبینا رجائی
 
فاطمه لطفی
 
 
 واحد آموزش
 
 
فرزانه لگزیان 
 
جست و جوی مقالات و فصلنامه
 
 
 
فاطمه حق پرست
 
سارا کاظمی
 
 
 
واحد پژوهش
 
 
 
مهرداد یوسف نژاد 
 
محمد مهدی قلی نژاد
 
 
اطلاع رسانی 
 
 
 
فاطمه محمدی 
 
 
نوآوری و اختراعات 
 
 
 
فاطمه محمدی
 
 
نوآوری و اختراعات 
 
 
 
 متینا رجائی
 
 
 واحد ترجمه
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/17
تعداد بازدید:
3324
Powered by DorsaPortal