عناوین پایان نامه ها

تاریخ دفاع

تاریخ تصویب طرح

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان

رشته تحصیلی

دانشجو

کد پایان نامه

ردیف

15/10/98

97/12/6

دکتر مهدی بصیری  مقدم

دکتر لیلا صادق مقدم

ارتیاط درک از پیری و ناتوانی از سقوط در سالمندان شهر گناباد در سالهای 98-97

پرستاری سالمندی

صالح باقری کاخکی

204/97

1

18/06/99

17/04/98

دکتر حسین عجم

دکتر لیلا صادق مقدم

تاثیر آموزش حضوری درک از پیری به مراقبین، بر فشار مراقبت از سالمندان

پرستاری سالمندی

نیلوفر سعادتی

219/98

2

31/06/99

98/09/25

دکتر محمد رضا منصوریان- دکتر حسین عجم زیبد

دکتر حسین عجم زیبد

سبک زندگی سالمندان و بیماری های مزمن مرتبط با آن در شهر گناباد در سال 1398

پرستاری سالمندی

مهدی عجم

249/98

3

24/10/99

12/12/98

دکتر موسی سجادی – دکتر محمد رضا منصوریان

دکتر حسین عجم زیبد

تاثیر مداخله مبتنی بر مدل 5A بر خود مراقبتی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون

پرستاری سالمندی

متینه خوشخو

269/99

4

28/11/99

21/02/99

دکتر علی محمدپور – آقای حسین نظامی

دکتر لیلا صادق مقدم

ارتباط درک از پیری با شادکامی در سالمندان شهر گناباد در سال 1399

پرستاری سالمندی

شرف الدین قلی نژاد

263/98

5

11/03/1400

19/03/99

دکتر علی محمدپور – دکتر رضا قاسمی

دکتر حسین عجم

 مقایسه تاثیر آموزش بر اساس راهنمای 2017 پرفشاری خون با و بدون پیگیری تلفنی بر فشار خون مرحله اول سالمندان مبتلا به آنژین صدری پایدار

پرستاری سالمندی

مریم مقدس

264/98

6

در حال انجام

24/06/98

دکتر حسین عجم زیبد

دکتر لیلا صادق مقدم

 تاثیر آموزش خود مراقبتی روانی- اجتماعی بر سندروم بازنشستگی در فرهنگیان  

پرستاری سالمندی

فاطمه مردانی چماز کتی

243/98

7

در حال انجام

24/06/99

دکتر طاهره بلوچی- دکتر محمودرضا متقی

دکتر لیلا صادق مقدم

 تاثیر تمرین یوگای تقویت مغز بر عملکرد شناختی سالمندان

پرستاری سالمندی

آزاده درایت

265/98

8

در حال انجام

29/10/99

خانم مریم مرادی

دکتر لیلا صادق  مقدم

تاثیر آموزش خودمراقبتی روانی- معنوی از طریق تله نرسینگ بر اضطراب مرگ سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد در دوران بیماری کوید-19 در سال 1400

پرستاری سالمندی

رامین سلیمان پور

279/99

9

در حال انجام

13/02/1400

خانم نجفی

دکتر لیلا صادق مقدم

ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر گناباد از دیدگاه سالمندان و مدیران در سال 1400

پرستاری سالمندی

زهرا قاسمی

300/99

10

در حال انجام

4/12/99

آقای مجید دانشفر – خانم نسیم خواجویان

دکتر لیلا صادق مقدم

ارتباط حمایت اجتماعی و سلامت عمومی با ترس از ابتلا به کووید – 19 در سالمندان شهر گناباد در سال 1400

پرستاری سالمندی

مهدی نوری

281/99

11

در حال انجام

 

 

 

 

پرستاری سالمندی

حامد نوری

 

12

در حال انجام

 

 

 

 

پرستاری سالمندی

محمدرضا عقیلی پور

 

13

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/13
تعداد بازدید:
205
Powered by DorsaPortal