رسالت و اهداف رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

10124 

 


دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشکده پرستاری

گروه آموزشی فوریتهای پزشکی


تاریخچه، رسالت و اهداف رشته آموزشی پرستاری اورژانس

تاریخچه:

در شهریورماه 1396، پروپوزال مربوط به درخواست رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس تنظیم و به وزارت ارسال گردید و در تاریخ 3/8/1396 بازدید هیات محترم ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری انجام و به استناد صورتجلسه آن هیات محترم، با راه اندازی رشته پرستاری اورژانس مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی گناباد به ظرفیت پذیرش 4 دانشجو موافقت گردید.

رسالت (ماموریت):

رسالت این رشته، تربیت پرستاران آگاه و توانمند در زمینه ارائه خدمات پرستاری در مواقع اورژانس، حوادث، بلایا و سوانح است که با مسئولیت پذیری و تعهد و دلسوزی، آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و برنامه ریزی جهت مدیریت بحران در حوزه سلامت داشته و با استفاده از مهارتهای بالینی و مدیریتی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین بازدهی، مداخلات پرستاری مورد نیاز را به مددجویان ارائه دهند و افراد یا گروههای تحت نظر خود را جهت کنترل شرایط حوادث فوری و بلایا هدایت و رهبری نمایند تا در این شرایط تا حد امکان از آسیب های جسمی و روحی کاسته شده و برگشت سلامتی مردم را هر چه سریعتر ممکن نمایند.

دورنما (چشم انداز):

در طی 10 سال آینده، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس همگام با نیازهای روز جامعه با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی و ارائه آموزشهای تکمیلی خواهد توانست در تربیت نیروی انسانی کارآمد و علمی در حوزه پرستاری اورژانس پیشرو باشد. در این مسیر نیروهای متخصص در حوزه های ارائه خدمات، مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی تربیت خواهد کرد.  

موضوعات راهبردی و اهداف رشته:

ردیف

موضوع راهبردی

اهداف

SI1

نیروی انسانی متخصص

SI1G1 جذب نیروهای هیات علمی متخصص و متعهد

SI1G2 حمایت از اعضاء هیات علمی موجود

SI2

فضای فیزیکی آموزشی دانشگاه و مراکز اورژانس

SI2G1 توسعه و ارتقاء فضای فیزیکی گروه

SI2G2 درخواست و تامین فضای فیزیکی جهت فعالیت در بیمارستان، مرکز مدیریت بحران و پایگاههای اورژانس

SI2G3 درخواست افزایش پایگاههای آموزشی شهرستان

SI3

ظرفیتها و توانمندیهای دانشجویان

SI3G1 ارتقاء حضور فعال دانشجویان در دانشگاه

SI3G2استفاده از دانشجویان این رشته برای آموزش دانشجویان فوریتهای پزشکی و پرستاری

SI3G3مشارکت دادن دانشجویان در انجام کارهای تحقیقاتی و ارائه طرح

SI3G4 مشارکت دادن دانشجویان در تصمیم گیریهای گروه مرتبط با رشته

SI4

رویکردهای نوین آموزشی

SI4G1 توانمندسازی اعضاء گروه در استفاده از رویکردهای نوین آموزشی

SI4G2 فراهم کردن زیرساختهای آموزشی برای استفاده از رویکردها

SI5

بار بالای مصدومین ترومایی

SI5G1 ارتقاء فرهنگ عمومی برای پیشگیری از حوادث ترومایی

SI5G2 ارتقاء توان گروه و تربیت نیروی متخصص برای کاهش بار پیامدهای نامطلوب مراقبتهای پیش بیمارستانی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/25
تعداد بازدید:
157
Powered by DorsaPortal